Algemene huurvoorwaarden


kennel-huren-verhuur-nederland-holland-txt
ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAN KENNELHUREN.NL

 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 2. De gehuurde kennel blijft eigendom van kennelhuren.nl
 3. De minimale leeftijd om een kennel te kunnen huren is 18 jaar.
 4. Een reservering is pas definitief na bevestiging vanuit kennelhuren.nl
 5. Een geldig EU legitimatiebewijs is verplicht voor het huren van een kennel.
 6. Partners binnen een samenwerkingsverband zijn vrijgesteld van de borgsom.
 7. De borgsom dient vooraf te worden voldaan op het moment van bezorging of bij
  afhalen en krijgt u retour als de kennel in dezelfde staat door ons terug wordt ontvangen.
 8. Op het moment van de overdracht is de kennel door de huurder gecontroleerd op huidige staat,
  eventuele schade wordt op het huurcontract vermeld voor de daadwerkelijke overdracht zal plaatsvinden.
 9. Verhuurder -kennelhuren.nl- behoudt het recht een kennel niet te verhuren zonder opgaaf van reden(en).
 10. Bij vermissing en/of diefstal zal aangifte worden gedaan bij de Politie in de desbetreffende woonplaats.
 11. De huurder cq. contractant, is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor de kennel.
 12. Eventuele schade, vermissing, diefstal zal worden verrekend met een betaalde borgsom.
  Zodra de schade aantoonbaar groter is dan de betaalde borgsom kan de
  huurder voor de hogere kosten eveneens aansprakelijk worden gesteld.
 13. Wij verwachten dat u zorgvuldig met onze materialen zal omgaan.

ANNULEREN EN BETALEN

 1. De borgsom dient vooraf te worden voldaan.
  Zie ook bovenstaande informatie over de borgsom.
 2. Bij een online reservering dient de huurprijs binnen 7 dagen te worden
  voldaan of direct als de huurperiode binnen deze 7 dagen zal plaatsvinden.
 3. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 14 dagen voor de huurperiode. Annuleren kan alleen per mail.
  Bij annulering binnen 14 t/m 3 dagen brengen wij 50% van de totaalprijs in rekening.
  Bij annulering binnen 48 uur brengen wij 100% van de totaalprijs in rekening.
 4. In goed overleg kan worden afgeweken van het betalingstermijn.

RETOURNEREN

 1. Onze kennels worden voor verhuur volledig gereinigd en gedesinfecteerd.
 2. Als de huurder de kennel niet schoon retourneert, is het de verhuurder
  toegestaan per kennel € 15,- incl. BTW aan schoonmaakkosten in
  rekening te brengen. Het desinfecteren is voor de verhuurder.

Daar waar deze Algemene Huurvoorwaarden niet in voorzien heeft de verhuurder het recht te beslissen.

kennel-huren-promo-1